pvchlogo
Danstherapie
 
 
Wat is danstherapie?

Charlotte Querido (bedenker en psychiater) en Toshi de Cuba (stagebegeleider, psycholoog en danstherapeut, afgestudeerd op danstherapie) en Wolly Touwen zeggen hierover:

Danstherapie is een nonverbale psychotherapie, gericht op het bewust maken en mobiliseren van positieve krachten in de mens, waardoor meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid ontstaat. Danstherapie gaat uit van de hypothese dat de mens evenzeer positieve als negatieve gevoelens verdringt, maar de positieve dieper verdringt, omdat de realisatie daarvan de mens vaak voor minder prettige consequenties stelt.
Door verdringing van de positieve gevoelens groeit de mens scheef. Hij verwijdert zich van zijn werkelijke gevoel en komt in een spanningsveld. Hoe verder van het gevoel verwijderd, hoe groter het spanningsveld en dat kan leiden tot psychisch en/of lichamelijk ziek zijn.
De dans heeft daarom zo'n genezend effect op de mens, omdat zij samen met de muziek elementen van het leven in zich draagt, die samentrillen met elementen in de menselijke psyche.
Bron: Charlotte C. Querido

Danstherapie is een groepstherapie of individuele therapie, maar kan ook als workshop worden gegeven, waarbij dans wordt gebruikt als instrument om eigen emoties te herkennen, te uiten en uit te wisselen met anderen. In de danstherapie treedt de lichamelijke activiteit 'dans' op de voorgrond. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het op elkaar afstemmen van gevoel, denken en handelen. Basisvertrouwen en levensvreugde worden vaak ondermijnd door negatieve ervaringen. Het doel van danstherapie is meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid te ontwikkelen.
Bron: Toshi de Cuba


Doel van danstherapie is om beter bij jezelf te komen, bij je verborgen gevoelens en verborgen verlangens door middel van het lichaam. Het is een vaktherapie en sinds 2006 daar ondergebracht. Het is een nonverbale psychotherapie en het werkt helend en genezend. Zo gauw je een gebaar maakt bijvoorbeeld bij ballet open je, je armen en ga je merken dat je uit de gesloten houding komt van bijvoorbeeld de armen over elkaar. Muziek verdiept daarbij.
 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.dansenbeweging.nl